C.AndersWallen | | Paintings | | Photo&Print | | CommissonedArt | | Installations | | ComputerBasedArt | | Video | | theArtfulTfMH | | Text SoundArt

C.ANDERS WALLÉN
alias the ArtfulTechnofuckingMediaHippies


Om KONST som FORSKNING, Bruksanvisning text

Kolla in EchoFuck, interaktiv audioSkulptur installaton


clickable images –– klicka på bilderna

 

  CAW cv som PDF
compositeCity


THE COMPOSITE CITY
A view into my sketchbook…

Nine drawings
2016" @ C.AW


Three watercolors
2016" @ C.AW

 

 

 

 

pavementHistories

ArtistBook:
PAVEMENT HISTORIE(S)
2016" @
C.AW
Som gäst i Shanghai blev jag fascinerad av staden under den upphöjda motorleden, livet på gatan, på trottoaren under träden som dolde de mer än trettio våningar höga husen…
Scenerier och miljöer befolkade av pallar och stolar som gestaltar livet (Shanghai)

170 bilder, mer än 272 stolar på 343 sidor
[ in English ]

 

clickable images –– klicka på bilderna

.

 

 PLUTO
atmosfärer mov

My Video fromVIME
KNASTRAR GÖR ELDEN
glöden mov

My Video fromVIME

SUBTEXTVIDEOVOX:
theArtfulTfMh vs.Stefan Ludmilla Wieszner
My Video fromVIME
theArtfulTfMh vs. Jaroslaw Klejnocki
My Video fromVIME

Fyra videos från projektet "Låt Poeterna komma"


  ETT VATTENGLAS I STORM
Det är kanske så, att nu är det omvända synsättet ännu mer relevant idag 2017, än det var då 2001, för sexton år sedan när jag gjorde den här videon ?
Att hela kontexten är så att säga mer skakig och global nu, och inte kan bortförklaras med att det är bara en "storm i ett vattenglas"

Kolla även in den senaste videon här på siten, Längst ner denna meny CarrefourMetropole
!

  OM MINNET / ABOUT theMEMORY
2016 @ C.AW
En Mov från Shanghai
Video fromVIMEO

 

 

 

LJUDBILD / AUDIOIMAGE
Det startar med en vanlig upabumpamarch, som övergår (via ett övergångställe sic) till en mer pollyrytmisk ljudbild med övergångsklockans synkopering, därefter kommer hundens skall som betonar rytmiken, klockan fraserar sig och sambatrummorna gungar på. Inga klipp eller ljudpålägg behövdes, bara rakt av. jag tycker det är en lustig bagatell
eller en samtidsskildring om man så vill. / Anders
2017 @ C.AWVIDEOGITTER, 16/3-28/4 2013
NP33 | GALLERI SANDER
Norrköping Galleri NP

EN VIDEOINSTALLATION
TRE SCREENTRYCKTA GLAS
NIO BILDER
Video fromVIME


VISBY HAMNTERMINAL, RESECENTRUM

SOLFLÄCKAR, SKUGGOR OCH LJUS 2012
Den offentliga utsmyckningen jag gjort på uppdrag av Region Gotland med namnet ”Solfläckar, skuggor och ljus”, Hamnterminalen i Visby, består av:
25 glas med en skuggbild på hela ytan på övriga glas i väderskydden en synrand som inspringnings skydd.
Resecentrum Visby med 6 väderskydd för busstrafik , 2 för taxi och 5 vindskydd vid P-automater invigdes till sommaren 2013…

 

 

TRÄDEN UTANFÖR / The trees outside, sex temperamålningar, 24x16 cm Gubestrasse, München. 2016 @ C.AW
Titlar/Text:
1 Språket, language
2 använder, uses
3 människan, humans
4 för att, to
5 formulera, formulate
6 sig, itself


 

JOUR ET NUIT
interactive video installation, classic "best of" example from 2001"

 


pPhöjd  

 


.

Att mäta publikHöjd.

En "unik multippel" en blickpunkt på väg in eller ut i rummet.Fäst den vid dörrkarmen eller bara häng publikHöjd-mätaren på väggen och mät Er egen och andras förhållande till verket från olika synpunkter i rummet. Alla publikHöjd-mätare är individuella verk, och ingår i utvecklingen av en interaktiv videogestaltning där problemet med publiken är den centrala frågeställningen.
Alla publikHöjd-mätare är numrerade unika verk..

 


 

 CARREFOUR METROPOLE

caw Video,text Gilles Deleuze: Proust et les signes - Proust och tecknen.
2017 @ C.AW


Video fromVIMEO
Jag uppdaterar video funktionaliteten på hela siten. Lägger all video på Vimeo. Finner att du video inte spelar så ber jag om ursäkt, arbetet pågår och framskrider med 5 GB video i veckan. Visar därför de senast upplagda till Vimeo/ anders

C.AndersWallen | | Paintings | | Photo&Print | | CommissonedArt | | Installations | | ComputerBasedArt | | Video | | theArtfulTfMH | | Text,SoundArt